Witamy w Centrum Wsparcia CBC PolandAby usprawnić obsługę zgłoszeń i zapewnić Państwu lepszą obsługę, korzystamy z systemu zgłoszeń do pomocy technicznej.
Każdemu zgłoszeniu pomocy technicznej przypisywany jest unikalny numer zgłoszenia, którego mogą Państwo użyć do śledzenia postępów i odpowiedzi online.
W celach informacyjnych udostępniamy pełne archiwa i historię wszystkich zgłoszeń pomocy technicznej.
Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.